W.A.C Recycling AB är ett komplett företag i återvinningsbranschen.
Vår specialitet är att, på ett miljöriktigt sätt, tillvarata företag , kommuner och privatpersoners restprodukter för återvinning. Vi tar alltså hand om alla typer av avfall och skrot.Vi är även Auktoriserade Bilskrotare.

Korta beslutsvägar genomsyrar W.A.C Recyclings verksamhet. Vi försöker alltid att vara så flexibla som möjligt, så att vi kan erbjuda våra kunder en snabb service. Naturligtvis är vi medlemmar i vår branschorganisation Svenska Järn och följer deras anvisningar.

Expansion med miljöfokus
W.A.C Recycling har inlett en  en framtidssatsning. Vår vision är att växa av egen kraft, delvis genom ett nytt tänk. Att jobba smartare samt att utveckla och slimma processerna ingår i det arbetet.

Vår expansion kommer inte att ske på bekostnad av miljön. Hos oss finns ett mycket starkt miljötänkande, som vi aldrig överger. Idag har vi 30 000 kvadratmeter hårdgjorda ytor, knutna till oljeavskiljare. Det innebär att vi inte släpper ut några rester i naturen. På miljösidan har vi också filosofin att genomföra det som är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Vi tror att dessa investeringar lönar sig i det långa loppet.

isoWAC_Recycling_AB_9001WAC_Recycling_AB_14001

W.A.C Recycling är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och 9001.