28 sep

Brand på W.A.C Recycling AB

Skrivet av Desmond Lindberg
Vid 17.30 tiden larmades Räddningstjänsten om branden på W.A.C Recycling. Det stod ganska snart klart för räddningstjänsten att det var en brand i våra plastbalar på området.
Balar bestående av sorterad plast från återvinning.
Sedan 18.00 tiden igår har vi haft egen personal på plats som hjälpt till med brandbekämpningen hela natten tillsammans med Räddningstjänsten.
Bekämpningen har till stor del handlat om att begränsa brandområdet med vatten. Med hjälp av åkerier har vi från bolaget haft en kontinuerlig ström av lastbilar med sand, som använts i släckningsarbetet.
Ingen av personalen har kommit till skada. Tilliggande byggnader på området tömdes under kvällen som försiktighetsåtgärd.
I skrivande stund går att konstatera att släckningen med sanden varit effektiv och att Räddningstjänsten anser att branden är under kontroll.
Vi vill passa på att tacka Räddningstjänsten, vår egen personal, frivilliga och åkerier för ett fantastiskt arbete så långt.
Desmond Lindberg
Ordförande W.A.C Recycling AB