Vi har öppet för inlämning av bilar alla dagar. Välkommen.

bilskrot

OBS : Vi säljer inte några bildelar.

Vi tar hand om skrotbilar på ett miljöriktigt sätt.

Vi garanterar att bilen omhändertas enligt gällande miljölagstiftning. Allt det som urtappats eller demonterats under miljösaneringen återanvänds eller destrueras i enlighet med Naturvårdsverkets regler och anvisningar.

Vi betalar marknadsmässig ersättning för varje komplett bil som skrotas hos oss, är bilen ej komplett gör vi ett avdrag.

Ring 0380-51 18 18 för pris.

Hämtning av skrotbilar.
Vi hämtar skrotbilar med kran ”Ring 0380-51 18 18 för vidare information”
När ni lämnar en bil för bilskrotning behövs följande handlingar.
Om ägaren lämnar bilen för skrotning:
Det senaste registreringsbeviset.
Godkänd, giltig legitimation.

Om bilen lämnas för skrotning av ett ombud:
Det senaste registreringsbeviset signerat av ägaren.
I fältet övrig anmälan skriver ägaren: ”Jag godkänner att bilen säljs till skrot.”
Godkänd och giltig legitimation på inlämnaren och på ägaren.

Beställ registreringsbevis »

Vad händer efter du lämnat bilen för skrotning.
Bilen avregistreras hos Trafikverket detta för att du inte skall drabbas av några kostnader.
Bilen saneras och demonteras enligt gällande regler och lagar.
Det sista som händer är att bilen sönderdelas i en speciell maskin där en viss sortering sker .

Slutligen transporteras dom färdiga fraktionerna till slutanvändare.